تیم تحریریه BTLNEW

https://btlnews.ir/

تیم تحریریه BTL با نقد و بررسی اصولی پروژه های تبلیغاتی، طراحی و اجرای آن ها از نوع Objective شما را در راستای رسیدن به موفقیت های بزرگ، گسترش کسب و کار و برندسازی همراهی می کند.

مشاور ارشد مدیر عامل برند بیژن از تجربیات این برند

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب دکتر سید محسن مرتضوی (مدیر اجرایی و مشاور ارشد مدیر عامل برند بیژن) در زمینه تبلیغات BTL (نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۰) دکتر مرتضوی در این گپ و گفت از تجربیات برند بیژن در حوزه تبلیغات و همچنین بکر بودن تبلیغات BTL در ایران سخن می گویند.ادامه مطلب

تعریف تبلیغات BTL و نیاز به نوآوری از زبان سرپرست

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با سرکار خانم رمضانی (سرپرست بازاریابی برند بیژن) در زمینه تبلیغات BTL (نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۰) سرکار خانم رمضانی در این گپ و گفت از نیاز به نوآوری و تخصص در حوزه تبیلغات BTL و تجربیات برند بیژن سخن می گویند.ادامه مطلب

بررسی بستر تبلیغات در فروشگاه های رفاه و اثربخشی بیشتر

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب محمد حسین بهلولی (مدیر رفاه رسانه) در زمینه تبلیغات BTL و بستر های موجود در فروشگاه های رفاه (نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۰) جناب بهلولی در این گپ و گفت از بستر های موجود در فروشگاه های رفاه و همچنین راه هایی برای اثربخشی بیشتر کمپین های تبلیغاتی تامین کنندگان […]ادامه مطلب

بررسی علمی و اجرایی تبلیغات BTL در ایران توسط مدیر

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب دکتر پور حسینی (مدیرعامل پخش گروه صنعتی راهب (ربیع گستر)) در زمینه تبلیغات BTL (نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۰) دکتر پور حسینی در این گپ و گفت تبلیغات BTL در ایران را به صورت علمی و اجرایی تعریف و بررسی می کنند و با تخصص خودشان در این حوزه به […]ادامه مطلب

استراتژی های تبلیغاتی برند آوازه و نقش تبلیغات از زبان

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب آقای حامد رمضانی (قائم مقام هلندینگ آوازه) در زمینه تبلیغات BTL (نمایشگاه اگروفود ۲۰۲۰) جناب رمضانی در این گپ و گفت از استراتژی تبلیغاتی آینده برند آوازه و همچنین نقش تبلیغات در این برند سخن می گویند.ادامه مطلب

نیاز به آموزش و تخصص در تبلیغات BTL از دیدگاه

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب آقای محمدرضا زارع (مدیر بازاریابی) در زمینه تبلیغات BTL (بخش دوم) جناب زارع در این گپ و گفت از نیاز شدید به آموزش در مبحث اجرای پروژه های BTL و همچنین داشتن تخصص توسط مجریان این حوزه سخن می گویند.ادامه مطلب

نیاز به آموزش و تخصص در تبلیغات BTL از دیدگاه

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب آقای محمدرضا زارع (مدیر بازاریابی) در زمینه تبلیغات BTL (بخش اول) جناب زارع در این گپ و گفت از نیاز شدید به آموزش در مبحث اجرای پروژه های BTL و همچنین داشتن تخصص توسط مجریان این حوزه سخن می گویند.ادامه مطلب

نگاه موشکفانه و تخصصی به تبلیغات BTL همراه با سعید

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب آقای سعید اسمعیل لو (مدرس،مشاور و سخنران حوزه کسب و کار،مدیر عامل شرکت توسعه کسب و کار نیروانا) در زمینه تبلیغات BTL (بخش دوم) جناب اسمعیل لو در این گپ و گفت به صورت تخصصی جنبه های مختلف تبلیغات را بررسی می کنند و از باید ها و […]ادامه مطلب

نگاه موشکفانه و تخصصی به تبلیغات BTL همراه با سعید

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری BTLnews با جناب آقای سعید اسمعیل لو (مدرس،مشاور و سخنران حوزه کسب و کار،مدیر عامل شرکت توسعه کسب و کار نیروانا) در زمینه تبلیغات BTL (بخش اول) جناب اسمعیل لو در این گپ و گفت به صورت تخصصی جنبه های مختلف تبلیغات را بررسی می کنند و از باید ها و […]ادامه مطلب

تبلیغات ATL ، BTL و TTL چیست ؟

همه کارفرمایان و صاحبان کسب و کار، برای گسترش و رشد کسب و کارشان، به روش های تبلیغاتی متفاوتی روی می آورند. از جمله مؤثرترین روش های تبلیغاتی که مورد توجه اغلب بازاریابان و مشاورین تبلیغاتی بوده و از آن استفاده می کنند، تبلیغات ATL ، BTL و TTL می باشد. در این مطلب می […]ادامه مطلب